منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

صوفي چاي

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 44968
 بازدید امروز : 87
 کل بازدید : 959654
 بازدیدکنندگان آنلاين : 13
 زمان بازدید : 0/0789

 
  not exist :مناقصه اصلاح و توسعه شبکه و نصب انشعابات فاضلاب در نقاط مختلف شهر مراغه
  not exist :
  not exist :شركت آب و فاضلاب مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1394/07/13
  not exist :1394/07/23
  not exist :
  not exist :دستگاه مناقصه گذار : شركت آب و فاضلاب مراغه
موضوع مناقصه : اصلاح و توسعه شبکه و نصب انشعابات فاضلاب در نقاط مختلف شهر مراغه
محل اجراء : شهر مراغه
محل تامين اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت
مبلغ برآورد اوليه مناقصه : 200 ، 652 ، 852 ، 1 ریال ( یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد و پنجاه دو هزار و دویست ریال )
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 000 ، 000 ،93 ریال ( نود و سه میلیون ریال )
حداقل رتبه مورد نياز شركت در مناقصه : رتبه 5 آب
مهلت دريافت اسناد : 23/7/94 ( تا ساعت 14 )
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : امور قراردادهاي شركت آبفاي مراغه به شماره تماس : 12- 37228911 - 041
تاريخ و محل تحويل اسناد : شركت كنندگان مي توانند پيشنهادات خود را تا ساعت ٩:٣٠ روز سه شنبه مورخه 5/8/94 به دبيرخانه آبفاي مراغه در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند .
تاريخ بازگشائي پاكات : 5/8/94 ( ساعت ١٠:٣٠) محل شركت آب و فاضلاب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت : حوزه معاونت بهره برداري و توسعه شركت
هزينه خريد اسناد : 000 ، 300 ريال (سیصد هزار ريال ) مي باشد كه بايد به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي شعبه مراغه واريز و فيش نقدي جهت تحويل اسناد ارائه گردد .
-به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
-ضمناً هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
سايت ملي مناقصات http://iets.mporg.ir
سايت سامانه كشوري http://tender.bazresi.ir
سايت آب و فاضلاب مراغه www.abfa-maragheh.ir

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .