منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

صوفي چاي

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 128598
 بازدید امروز : 1633
 کل بازدید : 3406619
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.3594

 
not existnot existnot exist
توضیح برخی سوالات در خصوص شرایط اسناد مناقصه شماره99/1 نگهداری و اصلاح شبکه و نصب انشعاب های آب مراغه1399/02/02
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 99/1 ((نوبت دوم )) نگهداری و اصلاح شبکه و نصب انشعاب های آب شهر مراغه1399/01/261399/01/28
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 99/1 ((نوبت اول )) نگهداری و اصلاح شبکه و نصب انشعاب های آب مراغه1399/01/24
توضیح برخی سوالات در خصوص شرایط اسناد آگهی شماره 98/4 مناقصه نگهداری وبهره برداری تصفیه خانه آب و مخازن مراغه1399/01/05
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 98/4((نوبت دوم )) نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه آب و مخازن شهر مراغه1398/12/251398/12/28
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 98/4 ((نوبت اول )) نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه آب و مخازن مراغه1398/12/21
آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 98/3 ((نوبت دوم )) نگهداری و اصلاح شبکه و نصب انشعاب های فاضلاب شهر مراغه1398/10/291398/11/02
آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 98/3((نوبت اول )) نگهداری و اصلاح شبکه و نصب انشعاب های فاضلاب مراغه1398/10/25
اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 98/3 ((نوبت دوم )) نگهداری و اصلاح شبکه و نصب انشعاب های فاضلاب شهر مراغه1398/10/151398/10/21
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 98/3 ((نوبت اول )) نگهداری و اصلاح شبکه و نصب انشعاب های فاضلاب مراغه1398/09/30
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 98/2 «نوبت دوم» اصلاح وتوسعه شبکه فاضلاب شهر مراغه1398/04/231398/04/27
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 98.2 «نوبت اول » 1398/04/171398/04/27
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 98/1 «نوبت دوم» اصلاح وتوسعه شبکه فاضلاب شهر مراغه1398/03/231398/04/05
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 1/98 «نوبت اول» اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب شهر مراغه 1398/02/111398/02/21
آگهی مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب شهر مراغه «نوبت دوم»1397/04/121397/04/22
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97/5 «نوبت اول»1397/04/011397/04/11
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97/4 «نوبت دوم»1397/03/071397/03/17
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97/3 «نوبت دوم»1397/03/081397/03/18
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 3/97 «نوبت اول»1397/02/161397/02/26
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 4/97 «نوبت اول»1397/02/161397/02/26
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97.2 «نوبت دوم»1397/01/15
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97.2 ((نوبت اول )) 1396/12/231397/01/15
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97/1 ((نوبت دوم ))1396/12/141396/12/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب انشعاب آب و فاضلاب شهر مراغه - نوبت دوم1396/05/051396/05/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شبکه و نصب انشعاب فاضلاب شهر مراغه - نوبت دوم1396/04/311396/05/10
مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعاب فاضلاب شهر مراغه1396/04/281396/05/08
مناقصه نگهداری، اصلاح و توسعه شبکه آب شهر مراغه 1396/03/131396/03/23
مناقصه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهر مراغه1396/2/11396/2/11
مناقصه نگهداری، اصلاح و توسعه شبکه آب شهر مراغه1396/2/11396/2/11
مناقصه اجراي عمليات اصلاح وتوسعه ونگهداری شبکه آب و نصب انشعابات آب1394/12/121394/12/24
مناقصه اجراي عمليات بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه فاضلاب مراغه1394/12/121394/12/24
مناقصه اجراي عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب و مخازن مراغه - نوبت دوم1394/11/171394/11/25
مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب شهر مراغه1394/11/071394/11/17
مناقصه اجراي عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب و مخازن مراغه1394/11/041394/11/14
مناقصه اجراي عمليات اصلاح وتوسعه ونگهداری شبکه آب و نصب انشعابات آب 1394/11/041394/11/14
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه و نصب انشعابات فاضلاب در نقاط مختلف شهر مراغه 1394/07/131394/07/23
تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب مراغه 1394/06/141394/06/25
مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری و انجام تعمیرات اصولی و منطبق با ضوابط فنی تصفیه خانه فاضلاب مراغه 1394/06/041394/06/15
مناقصه بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب مراغه 1394/05/24
عمليات مربوط به انجام قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب مشترکین 1393/11/291393/12/10
عملیات نگهداری شبکه و لوله گذاری و اصلاح و نصب انشعاب آب شهرهای مراغه و خداجو1393/08/281393/09/12
عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب مراغه 1393/08/281393/09/12
تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي 93/3/21393/05/301393/06/11
تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي 93/4/21393/05/301393/06/11
مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی و کارگر یدی شرکت آب و فاضلاب مراغه 1393/04/311393/05/12
مناقصه بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب مراغه1393/04/311393/05/12
مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری و انجام تعمیرات اصولی و منطبق با ضوابط فنی تصفیه خانه فاضلاب1393/02/151393/02/31
مناقصه عمليات مربوط به انجام قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب مشترکین1392/10/071392/11/19
مناقصه عمليات مربوط به بهره برداري و نگهداري و انجام تعميرات اصولي و منطبق با ضوابط فني تصفيه خانه آب و مخازن1392/09/301392/10/15
مناقصه عمليات مربوط به بهره برداري و نگهداري و انجام تعميرات اصولي و منطبق با ضوابط فني تصفيه خانه آب و مخازن1392/09/021392/09/16
مناقصه عمليات حفاری، نصب انشعابات آب و لوله گذاری شبكه آب مراغه1392/08/091392/08/25
مناقصه بهره برداري و نگهداري خطوط انتقال و شبكه جمع آوري فاضلاب مراغه1392/07/081392/07/23
مناقصه اصلاح و توسعه شبكه جمع آوري فاضلاب و نصب انشعاب در نقاط مختلف شهر مراغه 1392/05/151392/05/26
تجدید مناقصه عمليات مربوط به نگهداري و انجام تعميرات اصولي و منطبق با ضوابط فني تصفيه خانه فاضلاب مراغه1392/01/051392/01/23
مناقصه عمليات مربوط به نگهداري و انجام تعميرات اصولي و منطبق با ضوابط فني تصفيه خانه فاضلاب مراغه1391/10/121391/10/22
مناقصه عمليات مربوط به انجام قرائت كنتور و پخش قبوض آب مشتركين1391/08/011391/08/10
مناقصه عمليات مربوط به بهره برداري، نگهداري و انجام تعميرات اصولي و منطبق با ضوابط فني تصفيه خانه آب مراغه 1391/07/111391/07/21
مناقصه اجراي عمليات مربوط به بخشي از عمليات اجرائي شبكه آب و نگهداري از تأسيسات آبي1391/06/271391/07/07
مناقصه اجراي عمليات مربوط اصلاح و نصب انشعابات فاضلاب و بهره برداري و نگهداري شبكه و خط انتقال فاضلاب مراغه1391/06/261391/07/06
مناقصه عمليات مربوط به انجام قرائت كنتور و پخش قبوض آب مشتركين1391/05/171391/05/27
عمليات مربوط به اصلاح و نصب انشعاب فاضلاب1391/04/261391/05/05
عمليات مربوط به بخشي از عمليات اجرائي شبكه آب و نگهداري از تأسيسات آبي1391/04/201391/04/30
عمليات مربوط به نگهداری و انجام تعميرات اصولی و منطبق با ضوابط فنی تصفيه خانه فاضلاب مراغه1390/10/141390/10/24
عمليات مربوط به امور خدمات و پشتيباني و كارگر يدي شركت آب و فاضلاب مراغه1390/10/101390/10/20
اجرای عمليات نصب انشعاب و بهره برداری و نگهداری از شبكه فاضلاب مراغه1390/07/261390/08/05
انجام قرائت كنتور و پخش قبوض آب مشتركين1390/06/011390/06/10
اجرای عمليات مربوط به بهره برداری، نگهداری و انجام تعميرات اصولی تصفيه خانه آب مراغه و مخازن1390/04/221390/05/02
اجراي عمليات نصب انشعاب و بهره برداري و نگهداري از شبكه فاضلاب مراغه1389/12/171389/12/27
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .