منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

مقبره اوحدی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 52473
 بازدید امروز : 121
 کل بازدید : 1121173
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/1094

 
  not exist :عمليات مربوط به انجام قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب مشترکین
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1393/11/29
  not exist :1393/12/10
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 7/93
دستگاه مناقصه گذار : شركت آب و فاضلاب مراغه
موضوع مناقصه : عمليات مربوط به انجام قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب مشترکین
محل اجراء : شهر مراغه
محل تامين اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت
مبلغ برآورد اوليه مناقصه : 500 ، 437 ، 960 ، 1 ریال
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 000 ، 100 ، 98 ( نود و هشت میلیون و یکصد هزار ریال )
مهلت دريافت اسناد : 10/12/93 ( تا ساعت 14 )
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : امور حقوقي و قراردادهاي شركت آبفاي مراغه به شماره تماس : 12- 37228911 - 041
تاريخ و محل تحويل اسناد : شركت كنندگان مي توانند پيشنهادات خود را تا ساعت 30/9 روز پنج شنبه مورخه 21/12/93 به دبيرخانه آبفاي مراغه در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند .
تاريخ بازگشائي پاكات : 21/12/93 ( ساعت 30/10 صبح ) در محل شركت آب و فاضلاب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت : حوزه معاونت خدمات مشترکین ودرآمد
هزينه خريد اسناد : 000 ، 300 ريال ( سيصد هزار ريال ) مي باشد كه بايد به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي شعبه مراغه واريز و فيش نقدي جهت تحويل اسناد ارائه گردد .
- به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
- ضمناً هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
سايت ملي مناقصات http://iets.mporg.ir
سايت سامانه كشوري http://tender.bazresi.ir
سايت آب و فاضلاب مراغه www.abfa-maragheh.ir


<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .