منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

صوفي چاي

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 61991
 بازدید امروز : 197
 کل بازدید : 1278522
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0.0625

 
  not exist :مناقصه عمليات مربوط به انجام قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب مشترکین
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1392/10/07
  not exist :1392/11/19
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ٦/92
دستگاه مناقصه گذار : شركت آب و فاضلاب مراغه
موضوع مناقصه : عمليات مربوط به انجام قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب مشترکین
محل اجراء : شهر مراغه
محل تامين اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت
مبلغ برآورد اوليه مناقصه : طبق پیشنهاد پیمانکار تعیین خواهد شد .
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : ٨٥.٠٠٠.٠٠٠ ( هشتاد و پنج ميليون ريال )
مهلت دريافت اسناد : ٩٢.١١.١٩ ( تا ساعت 14 )
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : امور حقوقي و قراردادهاي شركت آبفاي مراغه به شماره تماس : 12- 2228911 - 0421
تاريخ و محل تحويل اسناد : شركت كنندگان مي توانند پيشنهادات خود را تا ساعت ٩.٣٠ روز پنج شنبه مورخه ٩٢.١٢.١ به دبيرخانه آبفاي مراغه در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند .
تاريخ بازگشائي پاكات : ٩٢.١٢.١ ( ساعت ١٠.٣٠ صبح ) در محل شركت آب و فاضلاب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت : حوزه معاونت خدمات مشترکین ودرآمد
هزينه خريد اسناد : 000 ، 300 ريال ( سيصد هزار ريال ) مي باشد كه بايد به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي شعبه مراغه واريز و فيش نقدي جهت تحويل اسناد ارائه گردد .
- به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
- ضمناً هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
سايت ملي مناقصات http://iets.mporg.ir
سايت سامانه كشوري http://tender.bazresi.ir
سايت آب و فاضلاب مراغه www.abfa-maragheh.ir

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .