منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

دامنه سهند

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 61123
 بازدید امروز : 105
 کل بازدید : 1262482
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/0469

 
  not exist :مناقصه بهره برداري و نگهداري خطوط انتقال و شبكه جمع آوري فاضلاب مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1392/07/08
  not exist :1392/07/23
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 3/92
دستگاه مناقصه گذار: شركت آب و فاضلاب مراغه
موضوع مناقصه: بهره برداري و نگهداري خطوط انتقال و شبكه جمع آوري فاضلاب مراغه
محل اجراء: شهر مراغه
محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت
مبلغ برآورد اوليه مناقصه: 000 ، 800 ، 928 ، 2 ريال
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000 ، 000 ، 160 ( يكصد و شصت ميليون ريال )
حداقل رتبه مورد نياز شركت در مناقصه: رتبه 5 آب
مهلت دريافت اسناد: 23/7/92 ( تا ساعت 14 )
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات: امور حقوقي و قراردادهاي شركت آبفاي مراغه به شماره تماس : 12- 2228911 - 0421
تاريخ و محل تحويل اسناد: شركت كنندگان مي توانند پيشنهادات خود را تا ساعت 30/9 روز يكشنبه مورخه 5/8/92 به دبيرخانه آبفاي مراغه در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند.
تاريخ بازگشائي پاكات: 5/8/92 ( ساعت 30/10 ) محل شركت آب و فاضلاب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت: حوزه معاونت بهره برداري و توسعه شركت
هزينه خريد اسناد: 000 ، 300 ريال ( سيصد هزار ريال ) مي باشد كه بايد به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي شعبه مراغه واريز و فيش نقدي جهت تحويل اسناد ارائه گردد .
- به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
- ضمناً هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
سايت ملي مناقصات http://iets.mporg.ir
سايت سامانه كشوري http://tender.bazresi.ir
سايت آب و فاضلاب مراغه www.abfa-maragheh.ir

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .