منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

دامنه سهند

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 14799
 بازدید امروز : 876
 کل بازدید : 2620907
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.0781

 
  not exist :مزایده فروش كالای راكد و مازاد بر نياز و كالاهای ضايعاتی
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1391/11/24
  not exist :1391/12/03
  not exist :
  not exist :آگهي مزايده عمومي (نوبت اول)
شماره 1 سال 1391
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد كالاي راكد و مازاد بر نياز و كالاهاي ضايعاتي خود را با مشخصات مندرج در جدول زير و اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. لذا از كليه واجدين صلاحيت و درخواست كنندگان شركت در مزايده دعوت مي گردد ظرف مدت ١٠ روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن شرايط مزايده ضمن واريز مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال به حساب ٠١٠٦٣٧٠٤٧٤٠٠٦ بانك ملي مركزي ( باجه آب و فاضلاب ) ( كد شعبه ٥٠٧١) و ارائه فيش آن به امور حقوقي و قراردادها نسبت به اخذ اسنادمزايده مربوطه و در صورت تمايل براي بازديد در ساعات اداري از انبار مراغه ، با هماهنگي امور حقوقي و قراردادها اقدام نموده و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاكات پيشنهاد خود را تحويل نمايند . بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود و هزينه آگهي از برنده مزايده اخذ خواهد شد.

رديف شرح مورد مزايده مقدار عرصه و وضعيت قيمت كارشناسي كل (ريال) مبلغ تضميمن شركت در مزايده (ريال)
١ كالاهاي راكد و ضايعاتي از قبيل لوله زانو ، سه راه ، اتصالات لوله ، كلاف چدني كنتور هاي اسقاطي لوله پلي اتيلن ، الكتروموتور و ... كالاهاي راكد و اسقاطي ٩٣٢٥٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠٠٠


الف ) به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعداز انقضاء مدت مقرر در اسناد واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ب ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .
ج ) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب شماره ٠١٠٦٣٧٠٤٧٤٠٠٦ بانك ملي باجه آب و فاضلاب مراغه ( كد شعبه ٥٠٧١ ) واريز و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد . به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .