منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

مجسمه آناهیتا

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 52485
 بازدید امروز : 149
 کل بازدید : 1121201
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/0781

 
  not exist :تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1394/06/14
  not exist :1394/06/25
  not exist :
  not exist :دستگاه مناقصه گذار : شركت آب و فاضلاب مراغه
موضوع مناقصه : بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب مراغه
محل اجراء : شهر مراغه
محل تامين اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت
مبلغ برآورد اوليه مناقصه : 700 ، 655 ، 772 ، 4 ریال ( چهار میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و هفتصد ریال )
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 000 ، 000 ،‌230 ریال ( دویست و سی میلیون ریال )
حداقل رتبه مورد نياز شركت در مناقصه : رتبه 5 آب
مهلت دريافت اسناد : 25/6/94 ( تا ساعت 14 )
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : امور قراردادهاي شركت آبفاي مراغه به شماره تماس : 12- 37228911 - 041
تاريخ و محل تحويل اسناد : شركت كنندگان مي توانند پيشنهادات خود را تا ساعت 30/9 روز دو شنبه مورخه 6/7/94 به دبيرخانه آبفاي مراغه در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند .
تاريخ بازگشائي پاكات : 6/7/94 ( ساعت 30/10 ) محل شركت آب و فاضلاب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت : حوزه معاونت بهره برداري و توسعه شركت
هزينه خريد اسناد : 000 ، 300 ريال (سیصد هزار ريال ) مي باشد كه بايد به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي شعبه مراغه واريز و فيش نقدي جهت تحويل اسناد ارائه گردد .
-به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
-ضمناً هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
سايت ملي مناقصات http://iets.mporg.ir
سايت سامانه كشوري http://tender.bazresi.ir
سايت آب و فاضلاب مراغه www.abfa-maragheh.ir

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .