منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

گنبد سرخ

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 62002
 بازدید امروز : 234
 کل بازدید : 1278559
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0.0625

 
  not exist :عملیات نگهداری شبکه و لوله گذاری و اصلاح و نصب انشعاب آب شهرهای مراغه و خداجو
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1393/08/28
  not exist :1393/09/12
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 6/93
دستگاه مناقصه گذار : شركت آب و فاضلاب مراغه
موضوع مناقصه : عملیات نگهداری شبکه و لوله گذاری و اصلاح و نصب انشعاب آب شهرهای مراغه و خداجو
محل اجراء : شهر مراغه
محل تامين اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت
مبلغ برآورد اوليه مناقصه : 000 ، 000 ، 402 ، 3 ریال (سه میلیارد و چهار صد و دو میلیون ریال )
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 000 ، 000 ، 162 ریال (یکصد و شصت و دو میلیون ريال )
حداقل رتبه مورد نياز شركت در مناقصه : رتبه 5 آب
مهلت دريافت اسناد : 12/9/93 ( تا ساعت 14 )
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : امور قراردادهاي شركت آبفاي مراغه به شماره تماس : 12- 37228911 - 041
تاريخ و محل تحويل اسناد : شركت كنندگان مي توانند پيشنهادات خود را تا ساعت 30/9 روز سه شنبه مورخه 25/9/93 به دبيرخانه آبفاي مراغه در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند .
تاريخ بازگشائي پاكات : 25 /9/93 ( ساعت 11 ) محل شركت آب و فاضلاب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت : حوزه معاونت بهره برداري و توسعه شركت
هزينه خريد اسناد : 000 ، 300 ريال (سیصد هزار ريال ) مي باشد كه بايد به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي شعبه مراغه واريز و فيش نقدي جهت تحويل اسناد ارائه گردد .
- به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
- ضمناً هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
سايت ملي مناقصات http://iets.mporg.ir
سايت سامانه كشوري http://tender.bazresi.ir
سايت آب و فاضلاب مراغه www.abfa-maragheh.ir


<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .