منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

دامنه سهند

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 52483
 بازدید امروز : 145
 کل بازدید : 1121197
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/0625

 
  not exist :تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي 93/3/2
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1393/05/30
  not exist :1393/06/11
  not exist :
  not exist :دستگاه مناقصه گذار : شركت آب و فاضلاب مراغه
موضوع مناقصه : مربوط به بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب مراغه
محل اجراء : شهر مراغه
محل تامين اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت
مبلغ برآورد اوليه مناقصه : 000 ، 924 ، 581 ، 3 ریال ( سه میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون نهصد و بیست و چهار هزار ریال )
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 000 ، 000 ، 170 ریال ( یکصد و هفتاد میلیون ريال )
حداقل رتبه مورد نياز شركت در مناقصه : رتبه 5 آب مهلت دريافت اسناد : ٩٣/٦/١١ ( تا ساعت 14 )
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : امور حقوقي و قراردادهاي شركت آبفاي مراغه به شماره تماس : 12- 37228911 - 041
تاريخ و محل تحويل اسناد : شركت كنندگان مي توانند پيشنهادات خود را تا ساعت ٩:٣٠ روز شنبه مورخه ٩٣/٦/٢٢ به دبيرخانه آبفاي مراغه در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند .
تاريخ بازگشائي پاكات : ٩٣/٦/٢٢ ( ساعت 10 ) محل شركت آب و فاضلاب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت : حوزه معاونت بهره برداری و توسعه شرکت هزينه خريد اسناد : 000 ، 300 ريال ( سیصد هزار ريال ) مي باشد كه بايد به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي شعبه مراغه واريز و فيش نقدي جهت تحويل اسناد ارائه گردد .
- به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
- ضمناً هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
سايت ملي مناقصات http://iets.mporg.ir
سايت سامانه كشوري http://tender.bazresi.ir
سايت آب و فاضلاب مراغه www.abfa-maragheh.ir

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .