منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

مجسمه آناهیتا

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 61997
 بازدید امروز : 215
 کل بازدید : 1278540
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0.0625

 
  not exist :مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری و انجام تعمیرات اصولی و منطبق با ضوابط فنی تصفیه خانه فاضلاب
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1393/02/15
  not exist :1393/02/31
  not exist :
  not exist :دستگاه مناقصه گذار :شركت آب و فاضلاب مراغه
موضوع مناقصه: عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری و انجام تعمیرات اصولی و منطبق با ضوابط فنی تصفیه خانه فاضلاب
محل اجراء : شهر مراغه
محل تأمين اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت
مبلغ برآورد اوليه مناقصه: 000 ، 000 ، 820 ، 3 ریال
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000 ، 000 ،135 ریال (یکصد و سی و پنج ميليون ريال )
حداقل رتبه مورد نياز شركت در مناقصه: رتبه 5 آب یا تأسیسات
مهلت دريافت اسناد : ٩٣.٠٢.٣١ ( تا ساعت 14 )
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : امور حقوقي و قراردادهاي شركت آبفاي مراغه به شماره تماس : 12- 2228911 - 0421
تاريخ و محل تحويل اسناد : شركت كنندگان مي توانند پيشنهادات خود را تا ساعت ٠٩:٣٠ روز دوشنبه مورخه ٩٣.٠٣.١٢ به دبيرخانه آبفاي مراغه در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند .
تاريخ بازگشائي پاكات : ٩٣.٠٣.١٢ ( ساعت ١٠:٣٠ ) محل شركت آب و فاضلاب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت : حوزه معاونت بهره برداري و توسعه شركت
هزينه خريد اسناد : 000 ، 300 ريال ( سيصد هزار ريال ) مي باشد كه بايد به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي شعبه مراغه واريز و فيش نقدي جهت تحويل اسناد ارائه گردد .
-به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
- ضمناً هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
سايت ملي مناقصات http://iets.mporg.ir
سايت سامانه كشوري http://tender.bazresi.ir
سايت آب و فاضلاب مراغه www.abfa-maragheh.ir

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .