منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

رصدخانه مراغه

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 52481
 بازدید امروز : 136
 کل بازدید : 1121188
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/0781

 
  not exist :مناقصه اصلاح و توسعه شبكه جمع آوري فاضلاب و نصب انشعاب در نقاط مختلف شهر مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1392/05/15
  not exist :1392/05/26
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ٢/٩٢
دستگاه مناقصه گذار: شركت آب و فاضلاب مراغه
موضوع مناقصه:‌ اصلاح و توسعه شبكه جمع آوري فاضلاب و نصب انشعاب در نقاط مختلف شهر مراغه
مدت اجراء‌: دوازده ماه شمسي
محل اجراء: شهر مراغه
محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت
مبلغ برآورد اوليه مناقصه: ٢،٤١٥،٧٧٥،٠٠٠ ريال
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠( يكصد و پنجاه ميليون ريال )
حداقل رتبه مورد نياز شركت در مناقصه: رتبه ٥ آب
مهلت دريافت اسناد: ٢٦/٥/٩٢ ( تا ساعت ١٤)
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات: امور حقوقي و قراردادهاي شركت آبفاي مراغه به شماره تماس: ١٢- ٢٢٢٨٩١١- ٠٤٢١
تاريخ و محل تحويل اسناد: شركت كنندگان مي توانند پيشنهادات خود را تا ساعت ٣٠/٩ روز چهارشنبه مورخه ٦/٦/٩٢ به دبيرخانه آبفاي مراغه در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند.
تاريخ بازگشائي پاكات: ٦/٦/٩٢ ( ساعت ٣٠/١٠) محل شركت آب و فاضلاب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت: حوزه معاونت بهره برداري و توسعه شركت
هزينه خريد اسناد: ٣٠٠،٠٠٠ ريال ( سيصد هزار ريال ) مي باشد كه بايد به حساب شماره ٠١٠٦٣٧٠٤٧٤٠٠٦ بانك ملي شعبه مراغه واريز و فيش نقدي جهت تحويل اسناد ارائه گردد .
- به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
- ضمناً هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
سايت ملي مناقصات: http://iets.mporg.ir
سايت سامانه كشوري: http://tender.bazresi.ir
سايت آب و فاضلاب مراغه: www.abfa-maragheh.ir

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .